Skip to main content
2024-04-05

Juristavdelningen stärker sitt fokus på flyg

Juristavdelningen har tidigare biträtt klienter inom olika rättsområden, men haft ett särskilt fokus på flygbranschen.

Behovet av juridik för flygbranschen har varit mycket stort och växer alltjämt, varför Juristavdelningen nu tar steget till att bli en byrå enbart fokuserad på rådgivning och tvistelösning inom flyg.

Vi biträder privatpersoner och företag i hela Sverige, och även klienter som inte är baserade i Sverige för deras svenska verksamhet.

För privatpersoner biträder vi ofta innehavare av flygcertifikat eller medicinska intyg i ärenden där Transportstyrelsen har återkallat, nekat eller annars begränsat ett sådant certifikat eller intyg. Vi biträder också anställda inom flygbranschen som sagts upp eller avskedats på felaktiga grunder. Slutligen biträder vi ofta privatpersoner mot större flygbolag när ett flyg varit kraftigt försenat, inställt eller om ombordstigning nekats.

Gällande företag biträder vi flera flygbolag, flygskolor, flygplatser, föreningar, drönarbolag, och andra företag i flygbranschen. Här biträder vi dels i operationella och regulatoriska frågor, dels med all möjlig affärsjuridik såsom bolagsrätt, avtalsrätt och tvistelösning.

Juristavdelningen föddes av tanken att vara just en juristavdelning för de som annars inte har tillgång till en sådan. Och det är precis vad vi är idag för många. Privatpersoner och företag.

Nu kan alla i flygbranschen ha sin egen Juristavdelning.

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd