Skip to main content

Juristavdelningen summerar verksamheten för 2023

Det är dags att summera 2023.

Den juridiska verksamheten knoppades av från echoes AB under sommaren och blev Juristavdelningen. Året har varit intensivt med kraftigt växande verksamhet, framför allt inom rådgivning till företag där vi nu samarbetar med ett stort antal små- och medelstora företag. Några av dessa har funnits i åratal, andra är startups eller scaleups.

Under 2023 har vi representerat våra klienter i nära 200 tvister i domstol, och många tvister har också gjorts upp utanför domstol. Vi har för våra klienter haft 100 procent framgång, antingen med en vinst eller en för klienten fördelaktig förlikning (det senare ett par procent av alla tvister).

Juristavdelningen driver många processer mot flygbolag. Det flygbolag vi har haft stämt flest gånger under 2023 är Lufthansa, följt av Wizz Air, Norwegian, SAS och Ryanair.

Juristavdelningen påstår att Flygpassagerarförordningen och praxis är mycket tydlig avseende flygpassagerares långtgående rättigheter. Det visar sig också i den framgång vi har i domstolarna. Flygbolagen torde ha en motsatt statistik, men ändå nekar de ersättning till passagerarna så att ärendet måste tas till domstol. Hur skulle skattepengarna kunna användas bättre?

Juristavdelningen har stämt flest gånger vid Attunda tingsrätt, följt av Göteborgs tingsrätt, Solna tingsrätt och Nyköpings tingsrätt.

Här kan noteras Göteborgs tingsrätts effektivitet, där det under 2023 enbart tog i snitt 96 dagar från ansökan om stämning till en dom, tillskillnad från Attunda där det tog 156 dagar och Solna där det tog 130 dagar. Snabbast har dock Luleå tingsrätt varit med 40 dagar.

Under 2022 kan noteras att Attunda tog i snitt 69 dagar från ansökan om stämning till en dom, och i Solna 30 dagar. Ser man till alla domar som Juristavdelningen representerat i under 2023 i hela Sverige är snittet 121 dagar, en uppgång från 2022 från 79 dagar i snitt.

Juristavdelningen går nu in i 2024 med ambitioner att växa inom alla våra verksamhetsområden, inte minst fortsätta tillväxten inom vår juridiska rådgivning för små och mellanstora företag. Vi kommer också fortsätta tillvarata flygpassagerarens – konsumentens – rättigheter mot flygbolagen. Vi förbereder just nu ytterligare ett par hundra stämningar.

Behöver du hjälp? Hör av dig till oss, kontakt.

Är du intresserad av att arbeta hos oss, hör av dig till jobb@juristavdelningen.se.

Gott nytt år!

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall