Skip to main content
2023-12-31

Juristavdelningen summerar verksamheten för 2023

Det är dags att summera 2023.

Den juridiska verksamheten knoppades av från echoes AB under sommaren och blev Juristavdelningen. Året har varit intensivt med kraftigt växande verksamhet, framför allt inom rådgivning till företag där vi nu samarbetar med ett stort antal små- och medelstora företag. Några av dessa har funnits i åratal, andra är startups eller scaleups.

Under 2023 har vi representerat våra klienter i nära 200 tvister i domstol, och många tvister har också gjorts upp utanför domstol. Vi har för våra klienter haft 100 procent framgång, antingen med en vinst eller en för klienten fördelaktig förlikning (det senare ett par procent av alla tvister).

Juristavdelningen driver många processer mot flygbolag. Det flygbolag vi har haft stämt flest gånger under 2023 är Lufthansa, följt av Wizz Air, Norwegian, SAS och Ryanair.

Juristavdelningen påstår att Flygpassagerarförordningen och praxis är mycket tydlig avseende flygpassagerares långtgående rättigheter. Det visar sig också i den framgång vi har i domstolarna. Flygbolagen torde ha en motsatt statistik, men ändå nekar de ersättning till passagerarna så att ärendet måste tas till domstol. Hur skulle skattepengarna kunna användas bättre?

Juristavdelningen har stämt flest gånger vid Attunda tingsrätt, följt av Göteborgs tingsrätt, Solna tingsrätt och Nyköpings tingsrätt.

Här kan noteras Göteborgs tingsrätts effektivitet, där det under 2023 enbart tog i snitt 96 dagar från ansökan om stämning till en dom, tillskillnad från Attunda där det tog 156 dagar och Solna där det tog 130 dagar. Snabbast har dock Luleå tingsrätt varit med 40 dagar.

Under 2022 kan noteras att Attunda tog i snitt 69 dagar från ansökan om stämning till en dom, och i Solna 30 dagar. Ser man till alla domar som Juristavdelningen representerat i under 2023 i hela Sverige är snittet 121 dagar, en uppgång från 2022 från 79 dagar i snitt.

Juristavdelningen går nu in i 2024 med ambitioner att växa inom alla våra verksamhetsområden, inte minst fortsätta tillväxten inom vår juridiska rådgivning för små och mellanstora företag. Vi kommer också fortsätta tillvarata flygpassagerarens – konsumentens – rättigheter mot flygbolagen. Vi förbereder just nu ytterligare ett par hundra stämningar.

Behöver du hjälp? Hör av dig till oss, kontakt.

Är du intresserad av att arbeta hos oss, hör av dig till jobb@juristavdelningen.se.

Gott nytt år!

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd