Skip to main content

Leder dig rätt

Juristavdelningen – en modern juristbyrå

Juristavdelningen är en juristbyrå med lång erfarenhet. Vi har bedrivit juridisk verksamhet sedan 2013, sedan 2023 som Juristavdelningen.

Vi erbjuder juridisk rådgivning för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Juristavdelningen är en juristbyrå som hjälper klienter i hela Sverige. Vi har hög tillgänglighet och erbjuder en modern rådgivning med moderna digitala verktyg. Vi tillvaratar och skyddar våra klienters intressen, och skapar mervärde för dem.

Juristavdelningen föddes av tanken att vara just en juristavdelning för de som annars inte har tillgång till en sådan. Och det är precis vad vi är idag för många.

Nu kan alla ha sin egen Juristavdelning.

Juristavdelningen Sverige AB

Box 30200
104 25 Stockholm

Organisationsnummer 559442-8624

Godkänd för F-skatt
Momsnummer SE559442862401

Bankgiro arvode 208–6759
Bankgiro klientmedel 209–5610