Skip to main content

Leder dig rätt i Borås

Textilstaden

Borås, med Viskan svängandes runt det gamla väveriet. Staden grundades av Gustav II Adolf, som står staty på Stora torget. Borås är Sjuhäradsbygdens största stad.

Borås också känt på grund av sina postorderföretag, föregångaren till dagens internethandel (e-handel). Distanshandel har alltså funnits längre än e-handeln, och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler reglerar rättsligt både e-handel och postorderförsäljning. Och telefonförsäljning.

Juristavdelningen är verksam i Borås, där vi erbjuder våra klienter råd, att upprätta dokument och avtal, eller att hantera deras små och stora ärenden med engagemang och lojalitet. Eller så hjälper vi dem att rikta ett krav mot någon som inte uppfyllt sina förpliktelser. Eller att bestrida ett krav de fått riktat mot sig.

Vi vill att ni ska känna fullt förtroende för oss. Vi går längre än att enbart tolka lagen. Vi skapar juridiska lösningar som gör skillnad för våra klienter i deras vardag.

Vi biträder privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Vi arbetar med moderna lösningar, och träffar våra klienter mestadels digitalt för att hålla nere kostnaderna.

Juristavdelningen leder dig rätt. Vi är ett telefonsamtal eller mejl bort.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall