Skip to main content

Leder dig rätt i Borlänge

Stål genom tiderna

Borlänge, längs väg 70 som fortsätter djupare i Dalarna, via Leksand, Rättvik och Mora vid Siljan, och vidare upp i bergen och in i Norge.

Dalälven slingrar sig genom staden, genom kraftverket vid Bullerforsen, och förbi Domnarvets Jernverk som startade redan på 1870-talet att producera stål.

Idag drivs stålverket av SSAB, och Borlänge är alltjämt en viktig industriort. Utgrävningar på senare år visar att det fanns gott om järnhantering i området redan under 700-talet.

Här finns även de stora myndigheterna Trafikverket och Transportstyrelsen med huvudkontor.

Här finns också Juristavdelningen. Vi hjälper er med juridiken. Vi är en modern juristbyrå som biträder privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, med en långsiktig rådgivning som ger mervärde.

Vi tror på en öppen och transparent kommunikation, och ett starkt partnerskap med våra klienter. För att uppnå bästa resultat måste vi ha samma målsättning.

Våra jurister har den erfarenheten och den breda kompetensen som krävs för att framgångsrikt hantera enkla och komplexa juridiska ärenden.

Vi bistår dig även med att hitta finansieringsalternativ om du vill inleda en rättslig process, exempelvis genom en hemförsäkring, företagsförsäkring eller försäkring för bostadsrättsförening.

Juristavdelningen kan även hjälpa dig. Kontakta oss idag.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall