Skip to main content

Leder dig rätt i Eskilstuna

Den stolta fristaden

E-tuna, den största tätorten i Södermanland, Sörmland.

Präglad av stålindustri historiskt sett, numera ett logistiskt centrum. Härifrån når man fyra miljoner människor inom 60 minuter. Eskilstuna Logistikpark har ett strategiskt läge mitt i godsflödet, där motorväg, järnväg och flyg möts. Fler än 8 000 företag drivs i Eskilstuna kommun, och i staden finns en tillverkningsindustri som gör avtryck i världen. Men många av dessa företag är också mindre företag.

Juristavdelningen hjälper ett flertal små och medelstora företag. Några har varit startups där vi fått vara med på deras resa att växa sig till ledande företag inom sin nisch. Andra företag är redan lite större när vi inleder ett långvarigt samarbete.

Oavsett storleken på företaget har vi samma målsättning, att ge er en rådgivning som håller långsiktigt och skapar mervärde för er verksamhet.

Juristavdelningen hjälper också privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Oavsett vem vi biträder med juridisk rådgivning, ger vi ett engagemang där utgångspunkten är att det inte finns en standardlösning som passar alla. För varje klients specifika förutsättningar och behov ser vi till att vi alltid levererar maximal nytta med effektiva, moderna och tydliga råd.

Juristavdelningen leder er rätt. Kontakta oss idag så tar vi ett första samtal.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall