Skip to main content

Leder dig rätt i Gävle

En världsnyhet varje gång bocken brinner

Gävle är platsen där julbocken traditionsenligt satts upp på Slottstorget sedan 1966. Nästan lika ofta har den traditionsenligt bränts ner. Sedan starten har den bara 16 gånger stått kvar mer eller mindre oskadd.

I Gävle finns också Juristavdelningen. Vi har länge varit verksamma i Gävle och biträder privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Vår filosofi bygger på ett starkt och nära samarbete med våra klienter. Genom att förstå din situation och dina mål kan vi utforma en strategi som ger bästa möjliga resultat, och skapar mervärde för dig.

Vår klientbas bland företag består främst av startups, scaleups och ägarledda företag. En gemensam nämnare är deras snabba tillväxt och höga tempo, där vår rådgivning aldrig får utgöra ett hinder för företagets affärsutveckling.

För privatpersoner är bredden på ärenden stor. Likaså för bostadsrättsföreningar. Vi hjälper bostadsrättsföreningar även som styrelseledamot och är på så sätt högst delaktigt i förvaltningen av bostadsrättsföreningen.

Vi strävar fullt ut att förstå våra klienter, deras situation och mål. Sedan ger vi allt.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig i dina juridiska frågor.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall