Skip to main content

Leder dig rätt i Halmstad

Gyllene Tider

Halmstad, vid Nissans mynning i Laholmsbukten. Stadens slogan, ”få ut mer av livet”, inspirerar till en tillvaro där man bara njuter av livet, utan problem. Det är mycket vad Gyllene Tider sjöng om.

Juristavdelningen hjälper med era juridiska problem. Vi är en modern juristbyrå som biträder privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, med rådgivning som tillvaratar era intressen och skapar mervärde.

Vår grundläggande filosofi bygger på en öppen och transparent kommunikation samt ett starkt partnerskap med våra klienter. Genom att fördjupa oss i er specifika situation och era mål kan vi utveckla en strategi som strävar efter att uppnå det allra bästa resultatet.

Vår service är mer än bara juridisk rådgivning – den är även personlig och engagerad. För många fungerar vi som deras egen juridiska avdelning. Det är precis vad syftet var med Juristavdelningen, att oavsett om ni är en privatperson, ett företag eller en bostadsrättsförening, så fungerar vi som er juristavdelning.

Vi hjälper er exempelvis med avtal, krav och tvister. Om ni står inför en tvist, och vi bedömer era möjligheter att vinna i domstol är begränsade kommer vi avråda er att gå vidare. Öppen och rak kommunikation. Vi bistår er även med att hitta finansieringsalternativ om ni vill inleda en rättslig process, exempelvis genom en hemförsäkring, företagsförsäkring eller försäkring för bostadsrättsförening.

Juristavdelningen kan även hjälpa er. Låt oss bli även er Juristavdelning.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall