Skip to main content

Leder dig rätt i Kristianstad

Lilla Paris

Kristianstad var länge en del av Danmark, men övergick till Sverige vid freden i Roskilde mitten av 1600-talet.

Staden var länge en viktig fästningsstad, men i mitten av 1800-talet raserades fästningsverken. Befästningsvallarna fylldes igen och ersattes av trädkantade boulevarder enligt franskt mönster. Boulevarderna sägs ha bidragit till att Kristianstad på 1800-talet fick smeknamnet Lilla Paris.

Delar av Kristianstad ligger under havsnivån. Sveriges lägsta punkt, 2,41 meter under havsytan, finns i Kristianstad.

Idag är Kristianstad den svenska livsmedelsindustrins största centrum och över 3 500 personer är anställda inom livsmedelsindustrin. Samtidigt är de flesta av nära 5 000 företag i Kristianstads kommun just småföretagare.

Juristavdelningen finns i Kristianstad och hjälper småföretagare med de juridiska frågor som uppkommer i deras dagliga verksamhet. Det ger tid för företaget att växa och att företagaren kan förverkliga sina drömmar.

Vi hjälper också privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Våra jurister har den erfarenheten och den breda kompetens som krävs för att framgångsrikt hantera enkla och komplexa juridiska ärenden.

Vi driver vår verksamhet med effektiva digitala verktyg och arbetar på distans. Möten sker oftast online, eller hos er. Vi avstår från att upprätthålla stora och kostsamma kontorslokaler.

Vår utgångspunkt är dig som klient och vi sätter värden som kompetens, tillgänglighet och engagemang högt. Med vår expertis är vi redo att stödja dig och ditt behov på bästa sätt.

Vi är ett telefonsamtal eller mejl bort. Kontakta oss idag.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall