Skip to main content

Leder dig rätt i Malmö

Parkernas stad

Malmö, med Öresundsbron som så symboliskt binder samman länder. Vacker är den som vågar bygga bro.

Sveriges tredje största stad. Men Malmö tillsammans med bland annat Köpenhamn bildar Öresundsregionen, som med sina 4 miljoner invånare är Nordens befolkningsmässigt största samarbetsregion.

Juristavdelningen biträder flera företag i Malmö, som deras egen juristavdelning. Några har vi periodvis kontakt med dagligen, periodvis mer sällan. Vi finns tillgängliga när vi behövs för ett avtal, att rikta ett krav eller bestrida ett krav, eller en bolagsrättslig fråga. Vi representerar även ett flertal klienter i olika tvister.

I Malmö finns det fler än elva hundra bostadsrättsföreningar. För bostadsrättsföreningar fyller vi det tomrum som ofta uppkommer i sådana föreningar, när kunskapen eller kompetensen inte finns för alla beslut, eller att det är så få som vill engagera sig i styrelsen. Vi biträder externt eller genom att ta plats i styrelsen, och hjälper er att förvalta föreningen.

Vi biträder också malmöiter och malmöbor (en infödd invånare i Malmö kallas malmöit medan en inflyttad kallas malmöbo), ofta i deras roll som konsumenter, det vill säga när de har ett krav mot ett företag. Eller mot en annan privatperson, kanske inte får betalning av en skuld. Vi hjälper också dig som blivit uppsagd eller avskedad att få skadestånd från din arbetsgivare.

Hamnar man i en tvist finns det goda chanser att få kostnaderna till stor del täckta av rättsskyddet i din hemförsäkring, företagsförsäkring eller bostadsrättsföreningens försäkring. Vi hjälper dig att söka sådan ersättning hos försäkringsbolaget.

I de flesta juridiska frågor finns det inga standardlösningar. Vi ger ett starkt engagemang att lösa våra klienters problem. Genom hög tillgänglighet och vårt smidiga arbetssätt, är vi deras egna juristavdelning.

Vi är formade av vår förståelse för samarbete, och att ge er tydlighet, långsiktighet och lojalitet.

Låt oss bli även er Juristavdelning.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall