Skip to main content

Leder dig rätt i Norrköping

Norra staden

Norrköping, Peking i folkmun, som omger Motala ström som rinner ut i Bråviken. Sedan gammalt en industri-, handels- och sjöfartsstad.

Vid slutet av 1800-talet ramades stadskärnan in av lindalléer. Sedan dess har promenaderna varit ett av stadens självklara kännetecken och viktiga för Norrköpings identitet.

Juristavdelningen är en framgångsrik juristbyrå i Norrköping. Vi skapar hållbara juridiska lösningar som gör skillnad och skapar mervärde för våra klienter.

I Norrköping biträder vi ett flertal klienter. Vi vänder oss till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Då Juristavdelningen har lång juridisk erfarenhet av luftfartsfrågor, är vi ofta i kontakt med Transportstyrelsen som finns i centrala Norrköping för flera av våra företagsklienter. Ibland även privatpersoner som innehar exempelvis ett flygcertifikat och behöver biträde på grund av ett beslut från myndigheten.

I hela Östergötlands län finns det cirka ett tusen bostadsrättsföreningar. Många av dem fungerar bra, men i många fattas tiden för engagemang och kompetensen för föreningens egna medlemmar att fatta rätt beslut. Juristavdelningen biträder styrelsen i bostadsrättsföreningar med löpande rådgivning i frågor om exempelvis avtal, hyresfrågor, störningar och stämmor.

Oavsett vem du är kan vi hjälpa dig med ett brett spektrum av rättsliga ärenden. Vi arbetar med moderna lösningar, och träffar våra klienter mestadels digitalt för att hålla nere kostnaderna.

Juristavdelningen leder dig rätt.

Så låt oss vara din rättsliga partner i Norrköping. Vi är här för att förenkla, förklara, lösa och förverkliga. Kontakta oss idag.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall