Skip to main content

Austrian Airlines nekade passagerare med en funktionsvariation att flyga

Austrian Airlines nekade en passagerare med en funktionsvariation att flyga då flygbolaget själva hade bokat in passagerarens assistanshund felaktigt som en vanlig hund.

En vanlig hund som följer med i kabinen ska resa i en särskilt godkänd väska, men det behöver inte en assistanshund då den arbetar ombord, exempelvis med att lugna sin ägare om så skulle behövas. Vid incheckningen på Arlanda kunde Austrian Airlines inte komma in i bokningen för att ändra sitt misstag och boka om hunden som en assistanshund. Inte heller fanns det en sådan särskilt godkänd väska tillgänglig på Arlanda tidigt på morgonen. Därför nekades passageraren av Austrian Airlines att flyga.

När en passagerare, som har en giltig biljett, nekas att flyga uppkommer långtgående skyldigheter för ett flygbolag. Bland annat ska passageraren dels kompenseras med ett schablonbelopp, dels bokas om så att denne når sin slutliga destination snarast möjligt. Inget av detta gjorde Austrian Airlines.

Har passageraren som nekades att flyga därtill en funktionsvariation har flygbolaget än fler, och än mer långtgående skyldigheter.

Juristavdelningen driver löpande mål mot flygbolag där passagerare blir nekade att flyga. Men detta ärende sticker ut. Det finns grupper i samhället som av olika anledningar har erkänts ett mer omfattande skydd än den stora massan. Inom EU är det bestämt att personer med en funktionsvariation har ett mycket långtgående skydd när de flyger. Austrian Airlines var inte ens i närheten av att uppfylla något av sina skyldigheter i detta mål. De gjorde inget alls för att hjälpa passageraren. Samtidigt var det de själva som hade bokat in assistanshunden fel.

Parterna har förlikts vilket har stadfästs vid tingsrätten.

Attunda tingsrätt, 2023-12-11 dom i mål nummer T 933-23.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall