Skip to main content
2023-12-11

Austrian Airlines nekade passagerare med en funktionsvariation att flyga

Austrian Airlines nekade en passagerare med en funktionsvariation att flyga då flygbolaget själva hade bokat in passagerarens assistanshund felaktigt som en vanlig hund.

En vanlig hund som följer med i kabinen ska resa i en särskilt godkänd väska, men det behöver inte en assistanshund då den arbetar ombord, exempelvis med att lugna sin ägare om så skulle behövas. Vid incheckningen på Arlanda kunde Austrian Airlines inte komma in i bokningen för att ändra sitt misstag och boka om hunden som en assistanshund. Inte heller fanns det en sådan särskilt godkänd väska tillgänglig på Arlanda tidigt på morgonen. Därför nekades passageraren av Austrian Airlines att flyga.

När en passagerare, som har en giltig biljett, nekas att flyga uppkommer långtgående skyldigheter för ett flygbolag. Bland annat ska passageraren dels kompenseras med ett schablonbelopp, dels bokas om så att denne når sin slutliga destination snarast möjligt. Inget av detta gjorde Austrian Airlines.

Har passageraren som nekades att flyga därtill en funktionsvariation har flygbolaget än fler, och än mer långtgående skyldigheter.

Juristavdelningen driver löpande mål mot flygbolag där passagerare blir nekade att flyga. Men detta ärende sticker ut. Det finns grupper i samhället som av olika anledningar har erkänts ett mer omfattande skydd än den stora massan. Inom EU är det bestämt att personer med en funktionsvariation har ett mycket långtgående skydd när de flyger. Austrian Airlines var inte ens i närheten av att uppfylla något av sina skyldigheter i detta mål. De gjorde inget alls för att hjälpa passageraren. Samtidigt var det de själva som hade bokat in assistanshunden fel.

Parterna har förlikts vilket har stadfästs vid tingsrätten.

Attunda tingsrätt, 2023-12-11 dom i mål nummer T 933-23.

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd