Skip to main content
2024-04-18

En ringa försening gör att KLM:s transfertid om 45 minuter är för kort

Två passagerare skulle flyga med KLM från Stockholm via Amsterdam till Nice. Byte av flygplan, transfertiden, på storflygplatsen Amsterdam var endast 45 minuter.

Flyget från Stockholm blev försenat med 37 minuter på grund av kapacitetsbegränsningar vid Amsterdams flygplats, orsakat av hårda vindar. Tillslut landade flyget 44 minuter försenat och passagerarna missade sitt anslutningsflyg till Nice.

I detta fall var det en ringa försening, vilken delvis orsakats av ett flygtrafikledningsbeslut, som varit tillräckligt för att passagerarna skulle missa sitt anslutningsflyg.

Tingsrätten konstaterar, i enlighet med praxis, att det får anses åligga KLM att planera sina flygningar så att en försening om cirka 45 minuter, även om den huvudsakligen orsakats av ett flygtrafikledningsbeslut, inte orsakar att passagerare missar sina anslutningsflygningar.

KLM har i målet åberopat mycket omfattande skriftlig bevisning där den mesta har varit irrelevant. Juristavdelningen har dokument för dokument förklarat för tingsrätten vad bevisningen egentligen visar. Därtill påstod KLM först att det var anslutningsflyget, Amsterdam till Nice, som var inställt (på grund av extraordinära omständigheter vilket skulle befria KLM från att betala kompensation till passagerarna). Det visade sig senare att anslutningsflyget inte alls var inställt utan avgick i tid. KLM:s processföring har varit påfallande rörig.

Attunda tingsrätt, 2024-04-18 dom i mål nummer FT 10087-22

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd