Skip to main content
2024-05-17

Ingen skadeståndsskyldighet för korrekt myndighetsutövning

Juristavdelningen har biträtt EAA Sverige i ett mål om kostnader i samband med att ett flygplan inte fick godkänt i en besiktning.

EAA Sverige har av Transportstyrelsen delegerats ett tillsynsansvar för verksamheten med amatörbyggda och experimentklassade flygplan. Bland annat besiktigar organisationen sådana flygplan på uppdrag av Transportstyrelsen.

En medlem i EAA Sverige, som inte hade uppfyllt kraven för sitt flygplan avseende ett obligatoriskt luftvärdighetsdirektiv, fick vid en besiktning av EAA Sverige en anmärkning att luftvärdighetsdirektivet inte var uppfyllt. Efterlevnad av ett luftvärdighetsdirektiv, som utfärdas av en luftfartsmyndighet, är tvingande och utgör en nödvändig förutsättning för ett flygplans luftvärdighet. Då flygplanet ifråga inte var luftvärdigt kunde ett flygtillstånd inte utfärdas, och det kunde således inte användas efter besiktningen.

Medlemmen stämde EAA Sverige för kostnader denne hade erfarit då EAA Sverige inte hade utfärdat ett flygtillstånd.

EAA Sverige och Transportstyrelsen, hade fortlöpande informerat medlemmen vad denne behövde vidta för åtgärder för att få ett flygtillstånd. Ändå åtgärdade inte medlemmen bristerna avseende luftvärdighetsdirektivet.

Tingsrätten konstaterar att det inte har framkommit att EAA Sverige på något sätt har gjort sig skyldig till fel eller försummelse i sin myndighetsutövning, varför talan ogillas.

Luftfartslagen föreskriver att det är den som äger ett flygplan som är ansvarig för att ett luftvärdighetsdirektiv är uppfyllt. Att ägaren inte vidtar de åtgärder som ställs i ett luftvärdighetsdirektiv, utan vill belasta merkostnader på den besiktigande organisationen, är inte rimligt.

Solna tingsrätt, 2024-05-17 dom i mål nummer FT 2001-23

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd