Skip to main content
2023-10-26

Juristavdelningen får ersättning för rättegångskostnader i förenklat tvistemål

Juristavdelningen har biträtt ett så kallat fordringsföretag, ett företag som regelmässigt för talan om betalning av mindre belopp, mot Norwegian i ett förenklat tvistemål.

Rättegångskostnader ska i förenklade tvistemål ersättas i den utsträckning som följer av 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. För att ett företag ska få ersättning för rättslig rådgivning i förenklade tvistemål måste kostnaden ha varit skäligen påkallad för att tillvarata bolagets rätt (NJA 2007 s. 579).

Juristavdelningen har anfört att rättslig rådgivning har varit skäligen påkallad för att ta tillvara fordringsföretagets rätt eftersom företagets personal inte på egen hand kan utföra de uppgifter som krävs, bland annat på grund av att företaget har sin verksamhet i Storbritannien och inte förfogar över svensktalande personal, eller personal med kunskap om svensk domstolsprocess och svensk praxis.

Tingsrätten konstaterar att Juristavdelningens argument inte utan vidare kan avfärdas, och bedömer därför att den ersättning för rättegångskostnad som fordringsföretaget har begärt är skälig.

Attunda tingsrätt, 2023-10-26 dom i mål nummer FT 1780-23.

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd