Skip to main content

Juristavdelningen har biträtt en grupp passagerare mot SAS angående ersättning för chartrad privatjet

En del av SAS piloter strejkade i juli 2022. Strejken ledde till att cirka 50 procent av alla SAS-flygningar ställdes in vilket påverkade cirka 30 000 passagerare per dag under den 15 dagar långa strejken.

Den flygning som en polsk grupp om tio personer, inklusive fyra underåriga, skulle ta till fastlandet ställdes in på grund av strejken. Den polska gruppen fick inget hotell och hade ingenstans att bo. Enligt Flygpassagerarförordningen ska flygbolaget ombesörja bland annat hotell när en flygning blir inställd. Till slut chartrade den polska gruppen en privatjet till en kostnad om cirka en miljon kronor, och riktade sedan ett ersättningskrav till SAS.

Efter det att den polska gruppen stämt SAS, kom ett bekräftelsemejl från SAS kundtjänst med SAS beslut att betala ut ersättning på 1 005 499 kronor avseende kompensation enligt Flygpassagerarförordningen, ersättning för den chartrade privatjeten och några ytterligare kostnader.

Senare lämnade SAS in svaromål och ansökan om genstämning mot den polska gruppen. SAS hävdade nu att betalningen skett av misstag och att den därför ska gå åter. Genstämningen handlade om principen om condictio indebiti, misstagsbetalning.

Parterna har förlikats vilket har stadfästs vid tingsrätten. Förlikningen innebär att den polska gruppen återbetalar 200 000 kronor till SAS, och alltså får behålla cirka 805 000 kronor.

Michael Forvass på Juristavdelningen säger i en kommentar:

– Jag har argumenterat för att det starka konsumentskyddet i Flygpassagerarförordningen innebär att SAS inte kan lämna passagerare helt till sitt öde på en ö i norra ishavet, utan att ens erbjuda hotell. Än mindre så länge som strejken pågick förra året. Jag menar att SAS skulle använda den kapacitet de hade direkt tillgång till genom egna dotterbolag som inte strejkade, eller hyra in extern kapacitet, för att flyga hem de passagerare som var strandade på Svalbard. Det är skillnad om flyget blir inställt i Köpenhamn, London eller Paris. Där finns andra flygbolag, tåg, buss och bil som alternativ att ta sig vidare, men några sådana alternativ finns inte från Svalbard. Där finns ingenting, bara isbjörnar.

– Denna fråga fick aldrig någon prövning då parterna valde att förlika, men kanske nästa gång att en sådan fråga får en prövning, helst av EU-domstolen.

Solna tingsrätt, 2023-10-17 dom i mål nummer T 11629-22.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall