Skip to main content
2023-10-17

Juristavdelningen har biträtt en grupp passagerare mot SAS angående ersättning för chartrad privatjet

En del av SAS piloter strejkade i juli 2022. Strejken ledde till att cirka 50 procent av alla SAS-flygningar ställdes in vilket påverkade cirka 30 000 passagerare per dag under den 15 dagar långa strejken.

Den flygning som en polsk grupp om tio personer, inklusive fyra underåriga, skulle ta till fastlandet ställdes in på grund av strejken. Den polska gruppen fick inget hotell och hade ingenstans att bo. Enligt Flygpassagerarförordningen ska flygbolaget ombesörja bland annat hotell när en flygning blir inställd. Till slut chartrade den polska gruppen en privatjet till en kostnad om cirka en miljon kronor, och riktade sedan ett ersättningskrav till SAS.

Efter det att den polska gruppen stämt SAS, kom ett bekräftelsemejl från SAS kundtjänst med SAS beslut att betala ut ersättning på 1 005 499 kronor avseende kompensation enligt Flygpassagerarförordningen, ersättning för den chartrade privatjeten och några ytterligare kostnader.

Senare lämnade SAS in svaromål och ansökan om genstämning mot den polska gruppen. SAS hävdade nu att betalningen skett av misstag och att den därför ska gå åter. Genstämningen handlade om principen om condictio indebiti, misstagsbetalning.

Parterna har förlikts vilket har stadfästs vid tingsrätten. Förlikningen innebär att den polska gruppen återbetalar 200 000 kronor till SAS, och alltså får behålla cirka 805 000 kronor.

Michael Forvass på Juristavdelningen säger i en kommentar:

– Jag har argumenterat för att det starka konsumentskyddet i Flygpassagerarförordningen innebär att SAS inte kan lämna passagerare helt till sitt öde på en ö i norra ishavet, utan att ens erbjuda hotell. Än mindre så länge som strejken pågick förra året. Jag menar att SAS skulle använda den kapacitet de hade direkt tillgång till genom egna dotterbolag som inte strejkade, eller hyra in extern kapacitet, för att flyga hem de passagerare som var strandade på Svalbard. Det är skillnad om flyget blir inställt i Köpenhamn, London eller Paris. Där finns andra flygbolag, tåg, buss och bil som alternativ att ta sig vidare, men några sådana alternativ finns inte från Svalbard. Där finns ingenting, bara isbjörnar.

– Denna fråga fick aldrig någon prövning då parterna valde att förlika, men kanske nästa gång att en sådan fråga får en prövning, helst av EU-domstolen.

Solna tingsrätt, 2023-10-17 dom i mål nummer T 11629-22.

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd