Skip to main content
2024-02-22

Lufthansa har inte visat att de erbjudit passageraren ombokning

Lufthansa hade sålt en flygbiljett till en passagerare att flyga från Göteborg (GOT), via München (MUC), via Singapore (SIN), till den slutliga bestämmelseorten Penang (PEN) i George Town, Malaysia.

Flygningen mellan MUC och SIN var försenad så att passageraren missade anslutningsflyget till PEN.

Lufthansa påstod att passageraren bokades om till ett senare flyg från SIN till PEN så att passageraren skulle anlända till PEN enbart 40 minuter senare än sin ursprungliga bokning. I sådant fall skulle Lufthansa befrias från skyldigheten att betala kompensation.

Passageraren befann sig dock inte på den flygningen och påstod att den inte hade blivit erbjuden en ombokning till PEN, och inte heller avvisat ett sådant erbjudande. Om Lufthansa påstår att så har skett har Lufthansa, enligt flygpassagerarförordningen, att visa detta.

Tingsrätten konstaterade att Lufthansa inte har visat att den påstådda ombokningen också verkligen erbjöds passageraren och att passageraren av egna skäl avvisade det erbjudandet till ombokning. Passageraren har därmed rätt till kompensation enligt flygpassagerarförordningen då passageraren tillslut anlände mer än fyra timmar sent till PEN.

Göteborgs tingsrätt, 2024-02-22 dom i mål nummer FT 19688-23.

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd