Skip to main content

Norwegian har inte visat på ett orsakssamband mellan vädret och den inställda flygningen

Norwegian hävdade att en inställd flygning berodde på extraordinära omständighet. Dessa omständigheter skulle vara väderförhållandena på London Gatwicks flygplats, i form av hård vind.

För att styrka sitt påstående åberopade Norwegian omfattande dokumentation, bland annat utdrag från Norwegians operations manual part B (OM-B) avseende den aktuella flygplanstypen, movement log avseende aktuellt flygplan, METAR-rapporter, en lista över avgående flyg från Gatwick den aktuella dagen, med mera.

Juristavdelningen har anfört att den dokumentation som Norwegian åberopat till stora delar inte varit relevant. Samtidigt har snarare de relevanta delarna visat att den aktuella flygplanstypen visst kunde flyga i det aktuella vädret. Därtill visade Norwegian själva att endast sju av 75 avgående flyg från Gatwick under den relevanta tvåtimmarsperioden var inställda.

Till detta framgår det av Norwegians egna interna dokumentation som flygbolaget åberopade i tingsrätten, att den inställda flygningen berodde på tekniska problem med flygplanet (delay code TD) och inte något väderrelaterat.

Tingsrätten konstaterar att Norwegian har inte visat på ett orsakssamband mellan vädret och det faktum att flygningen ställdes in varför flygbolaget inte kan anses ha visat att flygningen ställdes in på grund av extraordinära omständigheter.

Juristavdelningen noterar att många flygbolag, medvetet eller omedvetet, vilseleder domstolar med omfattande flygoperativt underlag från en för domstolarna främmande verksamhet. Juristavdelningen, som har Sveriges enda jurist med 25 års operativ flygerfarenhet, kan enkelt avgöra vilken information som är relevant för målet.

I detta mål har Juristavdelningen med framgång påtalat för tingsrätten att den dokumentation som Norwegian åberopat till stora delar inte har varit relevant.

Attunda tingsrätt, 2023-11-24 dom i mål nummer FT 2367-23.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall