Skip to main content
2023-11-24

Norwegian har inte visat på ett orsakssamband mellan vädret och den inställda flygningen

Norwegian hävdade att en inställd flygning berodde på extraordinära omständighet. Dessa omständigheter skulle vara väderförhållandena på London Gatwicks flygplats, i form av hård vind.

För att styrka sitt påstående åberopade Norwegian omfattande dokumentation, bland annat utdrag från Norwegians operations manual part B (OM-B) avseende den aktuella flygplanstypen, movement log avseende aktuellt flygplan, METAR-rapporter, en lista över avgående flyg från Gatwick den aktuella dagen, med mera.

Juristavdelningen har anfört att den dokumentation som Norwegian åberopat till stora delar inte varit relevant. Samtidigt har snarare de relevanta delarna visat att den aktuella flygplanstypen visst kunde flyga i det aktuella vädret. Därtill visade Norwegian själva att endast sju av 75 avgående flyg från Gatwick under den relevanta tvåtimmarsperioden var inställda.

Till detta framgår det av Norwegians egna interna dokumentation som flygbolaget åberopade i tingsrätten, att den inställda flygningen berodde på tekniska problem med flygplanet (delay code TD) och inte något väderrelaterat.

Tingsrätten konstaterar att Norwegian har inte visat på ett orsakssamband mellan vädret och det faktum att flygningen ställdes in varför flygbolaget inte kan anses ha visat att flygningen ställdes in på grund av extraordinära omständigheter.

Juristavdelningen noterar att många flygbolag, medvetet eller omedvetet, vilseleder domstolar med omfattande flygoperativt underlag från en för domstolarna främmande verksamhet. Juristavdelningen, som har Sveriges enda jurist med 25 års operativ flygerfarenhet, kan enkelt avgöra vilken information som är relevant för målet.

I detta mål har Juristavdelningen med framgång påtalat för tingsrätten att den dokumentation som Norwegian åberopat till stora delar inte har varit relevant.

Attunda tingsrätt, 2023-11-24 dom i mål nummer FT 2367-23.

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd