Skip to main content
2024-04-23

Orsakssambandet KLM påvisar måste vara rimligt och adekvat

Passagerarna skulle resa från Arlanda via Amsterdam och sedan vidare till Barcelona. Flyget från Arlanda var försenat vilket ledde till att passagerarna missade anslutningsflyget i Amsterdam och fick flyga till Barcelona dagen efter.

KLM argumenterade i tingsrätten att passagerarnas flyg från Arlanda till Amsterdam blev försenat på grund av att inkommande flyg, Amsterdam till Arlanda, var försenat från Amsterdam. Detta inkommande flyg från Amsterdam till Arlanda blev i sin tur försenat då ett helt annat flyg från tredje land – utanför Schengenområdet – ankommande Amsterdam hade passagerare med sig som fastnade i immigrationskontrollen.

Sju av de passagerare som fastnade i immigrationskontrollen från denna för målet helt irrelevanta flygningen till Amsterdam, dök inte upp till ombordstigningen för flyget Amsterdam till Arlanda. När ombordstigningen stängde, cirka 20 minuter innan avgång, gjorde KLM ingenting. Först en (1) minut efter planerad avgångstid började KLM att leta efter dessa sju passagerares bagage som redan var lastade. Detta gjorde att flyget till Arlanda missade sin så kallade SLOT-tid och blev än mer sena. Vilket fick följdverkningar för passagerarna som skulle flyga Arlanda via Amsterdam till Barcelona.

KLM kan inte härleda orsaker till en försening hur långt som helst tillbaka, särskilt inte händelser som rör vitt skilda flygningar. Orsakssambandet är varken rimligt eller adekvat. Vilket tingsrätten höll med om.

Tingsrätten menar att KLM inte har styrkt att det rört sig om en försening på grund av extraordinära omständigheter, utan snarare att det rör omständigheter som ingår i ett flygbolags normala verksamhet. Därför måste KLM kompensera passagerarna enligt Flygpassagerarförordningen.

Attunda tingsrätt, 2024-04-23 dom i mål nummer FT 14111-23

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd