Skip to main content
2024-05-08

Passagerare hade rätt att överlåta sin fordran en andra gång

En passagerare skulle flyga från Aten till Arlanda med Norwegian, men flygbolaget ställde in flygningen med kort varsel. Mot denna bakgrund har passageraren som utgångspunkt rätt till kompensation enligt Flygpassagerarförordningen.

Passageraren överlät sitt krav till en så kallad claim firm, eller fordringsföretag på svenska. Det är ett företag som övertar en fordran och driver den mot, i detta fall, ett flygbolag.

Denna claim firm överlät tillbaka fordran till passageraren, som överlät fordran igen till en annan claim firm. Denna andra claim firm var den som stämde Norwegian, biträdd av Juristavdelningen.

Norwegian invände att fordran alltjämt ägdes av den första claim firm, och att den andra således inte hade talerätt.

Tingsrätten konstaterar att det har varit möjligt för passageraren att överlåta sin fordran en andra gång, efter att den återgått till passageraren från den första claim firm.

Då Norwegian inte angett någon grund till varför flygbolaget inte skulle vara betalningsskyldigt, tvingas de nu att betala kompensation.

Attunda tingsrätt, 2024-05-08 dom i mål nummer FT 1822-24

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd