Skip to main content
2024-03-08

Ryanair kan inte kräva att det är passageraren som måste reklamera kravet

En flygning med Ryanair blev kraftigt försenad, varvid passageraren var berättigad till kompensation enligt Flygpassagerarförordningen. Passageraren överlät sin fordran till ett företag att driva kravet mot Ryanair, och detta företag reklamerade kravet till Ryanair.

Ryanair har anfört att reklamation måste göras av flygpassageraren själv. Enligt Ryanair har endast ett krav om kompensation enligt Flygpassagerarförordningen överlåtits, men inte möjligheten att reklamera.

Tingsrätten konstaterar att den fordran som görs gällande grundar sig direkt på Flygpassagerarförordningen och är ingen avtalad förpliktelse. Det saknas stöd i både svensk lag och i Flygpassagerarförordningen för att ett företag inte skulle kunna inträda i en passagerares ställning avseende en sådan fordran och därmed överta passagerarens samtliga rättigheter och skyldigheter.

En sådan begränsning, fortsätter tingsrätten, skulle också vara svårförenlig med det konsumentskydd som Flygpassagerarförordningen och svensk konsumentlagstiftning avser att upprätthålla. Det skulle exempelvis innebära att konsumenten skulle hamna i en sämre situation jämfört med de möjligheter kopplade till en fordran som denne annars normalt har.

Mot denna bakgrund konstaterar tingsrätten att det företag som passageraren överlät sin fordran till har haft möjligheten att kunna framföra en reklamation till Ryanair och därefter föra talan avseende den aktuella fordran.

Reklamationen har därför skett på ett ändamålsenligt sätt i rätt tid, varför Ryanair är skyldig att betala yrkad kompensation till företaget.

Attunda tingsrätt, 2024-03-08 dom i mål nummer FT 12409-23.

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd