Skip to main content
2024-06-03

Tingsrätten såg igenom SAS vilseledande argumentation

En passagerare skulle flyga med SAS från Oslo till Bergen, när SAS ställde in flygningen på grund av hårda vindar i Bergen.

SAS har i målet argumenterat kring flygoperativa frågor varför flyget ställdes in. Domstolen har ofta inte flygoperativ kunskap, utan behöver av parterna ”undervisas” om omständigheter som påverkar exempelvis ett flygplan, och flygplanets begränsningar. För att domstolen sedan ska kunna avgöra målet på ett rättssäkert sätt, förutsätts förstås att parterna för fram rätt fakta.

I detta mål har SAS argumenterat att aktuell vind i Bergen vid tiden för planerad landning var högre än flygplanets, en Airbus A320, demonstrerade sidvindskomposant om 38 knop. Problemet var att SAS argumenterade att vinden på 1 200 fot höjd skulle användas, när sidvindskomposant avser maximal vindstyrka vid landning på landningsbanan. Den faktiska sidvindskomposanten var 12 knop då vinden var i stora delar längs landningsbanans axel. Denna argumentation var alltså direkt felaktig.

SAS har också påstått det var kraftigt regn på flygplatsen, då en flygväderrapport föreslog regnbyar i närheten (VCSH), att jämföras med kraftigt regn (RA+). Inget vatten hade rapporterats på landningsbanan då väderrapporten i sådana fall skulle rapportera landningsbanan som wet, eller damp om enbart fuktig. Nu var landningsbanan torr, dry. Maximal sidvindskomposant kan för vissa flygplanstyper minskas om landningsbanan var rapporterad som wet, men inte för Airbus A320 enligt SAS egen dokumentation. Även denna argumentation var alltså direkt felaktig.

SAS har också fört ett resonemang om att maximal sidvindskomposant minskar med reported breaking action. Ett sådant värde rapporteras om det är snö, is, slush eller standing water på landningsbanan. Inget av detta hade rapporterats. Ändå för SAS fram detta i sin argumentation och bevisdokumentation. Också denna argumentation var alltså direkt felaktig.

SAS har sammanfattat sin argumentation att flygningen inte var säker, och då SAS måste upprätthålla flygsäkerheten ställdes flyget in. Därför skulle SAS befrias från att betala kompensation till passageraren.

Det aktuella flyg som SAS ställde in skulle avgå från Oslo klockan 17:00. Från klockan 16:20 fram till klockan 21:55 då sista flyget lämnade, avgick tio flyg mellan Oslo och Bergen, där det aktuella SAS-flyget var det enda som ställdes in. Samtidigt som SAS-flyget skulle ha avgått, avgick ett Norwegian-flyg på samma sträcka. I samma stund som SAS ställde in aktuellt flyg, avgick ett annat Norwegian-flyg på samma sträcka.

Tingsrätten konstaterar att SAS inte har visat att väderförhållandena var sådana att flygningen inte skulle ha varit möjlig att genomföra med den aktuella flygplanstypen under de förväntade eller rådande väderförhållandena. Därför anser tingsrätten att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att väderförhållandena varit sådana att de i sig omöjliggjort passagerarens flygning. Väderförhållandena har därmed inte utgjort en extraordinär omständighet som befriar SAS från kompensationsskyldighet. SAS tvingas därför att betala kompensation till passageraren.

Solna tingsrätt, 2024-06-03 dom i mål nummer FT 8786-23.

Vi har haft 98 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • “Juristavdelningen hjälpte mig i processen mot Transpoststyrelsen att behålla mitt medicinska intyg.”

  Svensk pilot
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med nästan 30 års erfarenhet.”

  Svenskt flygbolag
 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Flygförening
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Regional flygplats
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett dotterbolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Svensk flygskola
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en försenad flygning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Privatperson
 • “Transportstyrelsen skulle återkalla mitt flygcertifikat på helt felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick behålla det.”

  Privatflygare
 • “Juristavdelningen hjälpte mig att gå igenom mina uppdragsavtal så att jag kände mig trygg.”

  Konsult inom flygbranschen
 • “Juristavdelningen hjälpte oss med tillstånd att flyga kommersiellt till en mindre flygplats i Sverige.”

  Utländsk flygbolag
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi ingick samarbete med annat företag.”

  Svensk flygskola
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Start-up drönarbolag
 • ”Mycket kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med ett incheckat bagage som försvann från flyget. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Privatperson
 • “Juristavdelning har hjälpt oss i disciplinärenden avseende skolans elever så att vi kunnat undvika tvister.”

  Svensk flygskola
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Drönarbolag
 • “Företaget jag var anställd på sa upp mig på felaktiga grunder. Juristavdelningen såg till att jag fick ett rättvist skadestånd.”

  Tidigare anställd