Skip to main content

Leder dig rätt i Stockholm

Våra drömmars stad

Huvudstaden vid Mälarens utlopp, mellan sött och salt. I gränslandet mellan Södermanland och Uppland.

Stockholm sägs ha grundats i mitten av 1200-talet av östgöten Birger jarl. Under Birger infördes även de så kallade fridslagarna, vilka begränsade konsekvenserna av den uråldriga hedniska seden med blodshämnd.

Det var då. Nu beror mycket av det vi fattar oss med av många fler lagar och regler. Juristavdelningen biträder privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet med juridisk rådgivning så att klienten lättare kan navigera rätt.

Vår klientbas bland företag består främst av startups, scaleups och ägarledda företag. En gemensam nämnare är deras snabba tillväxt och höga tempo, där vår rådgivning aldrig får utgöra ett hinder för företagets affärsutveckling. Vi finns för de mindre och mellanstora företagen som inte haft sin egna juristavdelning. Vi är en pålitlig partner som blir som en del av företagets verksamhet. Periodvis daglig kontakt, periodvis mer sällan.

I hela Stockholms län finns det tio tusen bostadsrättsföreningar. Ofta består bostadsrättsföreningars styrelser av lekmän som bor i huset. Ibland finns inte kompetensen eller tiden för ett engagerat styrelsearbete. Juristavdelningen hjälper er med de juridiska frågor som uppkommer i styrelsearbetet och förvaltningen av er förening. Vi erbjuder också att vara en av era styrelsemedlemmar om det inte finns intresse eller kompetens bland medlemmarna.

Juristavdelningen biträder även många privatpersoner i Stockholm. Ofta handlar det om att skriva ett avtal, att se till att någon betalar en skuld, att driva ett krav mot ett företag, eller mot en arbetsgivare. Konsumenträtten är den del av lagstiftningen som syftar till att skydda och stärka konsumenters rättigheter i alla avtal mellan en konsument och en näringsidkare, ett företag. Våra engagerade jurister är specialiserade på att hantera situationer där du som konsument känner dig i underläge gentemot ett företag. Vi hjälper också dig som blivit uppsagd eller avskedad att få skadestånd från din arbetsgivare.

Juristavdelningen har ett starkt engagemang för våra klienter. Vi lyssnar, vi funderar, vi presenterar olika alternativ. Vi arbetar mot samma mål som våra klienter, för att ta tillvara deras intressen och skapa mervärde.

Juristavdelningen leder dig rätt. Kontakta oss idag så tar vi ett första samtal.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall