Skip to main content

Leder dig rätt i Sundsvall

Från trästad till stenstad

Sundsvall, mellan Ljungans och Indalsälvens mynningar ut i Bottenhavet. Trakten var i slutet på 1800-talet världens sågverkstätaste område. Sundsvall var på den tiden en av landets rikaste städer.

År 1888 drabbades Sundsvall av en förödande brand som ödelade i princip hela staden. Sundsvallsbranden är fortfarande den mest förödande stadsbranden i svensk historia. Efter branden förvandlades Sundsvall. En miniatyr av en europeisk storstad reste sig ur askan: en tät och påkostad stenstad med 600 stenhus, som till stora delar är bevarad än idag.

Även att skogskoncernen SCA har sitt huvudkontor i Sundsvall är 93 procent av företagen i näringslivet små företag med färre än 50 anställda. De allra flesta företag, 9 av 10 företag, har färre än tio anställda.

Det är just sådana företag, startups, scaleups och ägarledda företag, som Juristavdelningen biträder mest. Det är företag med snabb tillväxt och högt tempo. Vår rådgivning får aldrig utgöra ett hinder för företagets affärsutveckling, utan snarare att vi blir en del av företagens verksamhet. Vi blir deras egen Juristavdelning.

Bolagsverket ligger i Sundsvall, som Juristavdelningen ofta har kontakt med i våra klienters ärendet om bolagsrätt (associationsrätt). Bolagsrätt är ett brett område som innefattar bildande, styrning, överlåtelse och avveckling av bland annat företag.

Juristavdelningen biträder också privatpersoner i deras relation med företag, alltså konsumenters rättigheter i alla avtal mellan en konsument och ett företag. Vi hjälper också till med avtal privatpersoner mellan, exempelvis ett samägandeavtal, skuldebrev eller fullmakt.

Vi biträder också bostadsrättsföreningars styrelser i de frågor som uppkommer i förvaltningen av föreningen.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Juristavdelningen leder dig rätt.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall