Skip to main content

Leder dig rätt i Trollhättan

Stora Edet

Trollhättan, beläget på bergknallarna ovanför Göta älv som forsar nedanför.

Ett tidigt namn för orten var Stora Edet. Denna beteckning har använts för att skilja Stora Edet från det mindre edet två mil nedströms; Lilla Edet.

I takt med den industriella revolutionen blev det allt mer intressant att utnyttja kraften i älven. Ytterligare industrier följde, där biltillverkaren Saab är ett av de mest klassiska gamla företag som har präglat staden under långa tider.

I Trollhättan finns också Innovatum Science Park, som hjälper företag att utveckla hållbara innovationer, främst inom industriell teknik. Fler än 400 företag är engagerade i verksamheten, och bland annat finns en startupinkubator.

Juristavdelningen har en klientbas bland företag bestående av främst startups, scaleups och ägarledda företag. En gemensam nämnare är deras snabba tillväxt och höga tempo, där vår rådgivning aldrig får utgöra ett hinder för företagets affärsutveckling.

Gällande privatpersoner är bredden på ärenden stor. Juristavdelningen företräder många konsumenter i deras krav mot företag, eller i avtal mellan två privatpersoner.

Juristavdelningen hjälper bostadsrättsföreningar i de frågor som styrelsen möter i den dagliga förvaltningen. Vi bistår även som styrelseledamot i föreningar där rätt kompetens eller engagemang inte finns.

Vi förstår att varje klients behov är unika, och vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativ och skräddarsydd juridisk rådgivning som passar just er.

Juristavdelningen leder er rätt, och skapar mervärde för er.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall