Skip to main content

Leder dig rätt i Västerås

Västra Aros

Västerås vid Mälarens norra strand i Västmanland. Staden hette tidigare Västra Aros, där Västra avser väderstreck och Aros betyder åmynning och syftar på Svartåns utlopp i Mälaren. Kuriosa, Uppsala hette tidigare Östra Aros.

I Västerås finns mycket industrihistoria, där två av Europas största företag inom elektrifiering och kraftöverföring, Asea och Svenska Metallverken, startades i Västerås runt år 1900. Bolagen var båda två involverade i elektrifieringen av dåtidens Sverige.

Idag skapas ny industrihistoria i Västerås, och Juristavdelningen är med på den resan genom flera av sina klienter.

Juristavdelningen vägleder våra klienter med kunnig juridisk rådgivning i de frågor och tvister som kan uppstå i deras vardag, oavsett om de är privatperson, företag eller bostadsrättsförening.

Juristavdelningen kan även hjälpa dig.

Med vår erfarenhet och skicklighet inom rättsliga ärenden, strävar vi alltid efter att leverera positiva resultat och hjälpa dig att hamna i en bättre position.

Vi lyssnar noga på dig, utvärderar dina alternativ och föreslår en väg framåt. Om du står inför en tvist, och vi bedömer dina möjligheter att vinna i domstol är begränsade kommer vi avråda dig att gå vidare. Öppen och rak kommunikation.

Vi bistår dig även med att hitta finansieringsalternativ om du vill inleda en rättslig process, exempelvis genom en hemförsäkring, företagsförsäkring eller försäkring för bostadsrättsförening.

Låt oss bli även din Juristavdelning.

Vi har haft 97 procent framgång i de hundratals tvister vi biträtt i

 • ”Utmärkt hjälp med en domstolsprocess som vi vann. Kunniga inom tvistelösning! Kan verkligen rekommenderas.”

  Fredrik, småföretagare i södra Sverige
 • ”Vår bostadsrättsförening behövde hjälp med att upprätta ett avtal med en större leverantör. Det kändes skönt att ha Juristavdelningen att granska avtalet innan, och komma med förslag på ändringar som var viktiga för oss.”

  Magnus, ledamot i brf i Stockholm
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla våra krav på kunskap, professionalism och effektivitet. Dessutom var deras jurister trevliga att ha kontakt med.”

  Göran, företagare i Umeå
 • ”De är kompetenta inom konsumenträtten, där vi hade problem med en hantverkare som inte höll sig till avtalet. Med Juristavdelningen fick vi ersättning.”

  Christine, privatperson i Skåne
 • ”Kunniga och professionella inom affärsjuridik. Juristavdelningen upprättade alla avtal som vi behövde när vi sålde en verksamhet.”

  Ewa, företagare i Mellansverige
 • ”Smidig hjälp när vi startade ett aktiebolag, och i upprättandet av aktieägaravtal oss ägare mellan. Snabbt arbete och bra service.”

  Elin, företagsägare i Göteborg
 • ”Juristavdelningen hjälpte mig att få ersättning för en felaktig uppsägning. De är mycket engagerade och tror på människan som utgångspunkt.”

  Björn, privatperson i Stockholm
 • ”Juristavdelningen förklarade juridiken så att vi förstod varför vi hade blivit stämda. Sedan vann vi tvisten med deras hjälp.”

  Anders, företagare i Västerås
 • “Vi hade problem med en av våra hyresgäster med störningar. Med Juristavdelningen har vi förmått dem att sluta med störningarna.”

  Kenneth, ordförande brf i Malmö
 • ”Juristavdelningen uppfyllde alla krav på professionalism och effektivitet. Dessutom hade vi roligt.”

  Lars-Krister, företagare i Norrland
 • ”Är väldigt nöjd med samarbetet med Juristavdelningen. Stort kunnande inom avtalsrätt, och de förklarade löpande vad som är legal och kommersiellt görbart.”

  Cecilia, ägare av start-up i Uppsala
 • ”Juristavdelningens kunskap inom flygrätten är unik i Sverige, med över 25 års erfarenhet.”

  Gunnar, flygbolag baserat på Arlanda
 • ”Kunniga inom tvistelösning, där vi med Juristavdelningen lyckades att förlika med motparten innan en lång och kostsam process i tingsrätten.”

  Tomas, privatperson i Stockholm
 • “Vi använder Juristavdelningen i de frågor som löpande kommer upp i förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Det ger en trygghet för våra medlemmar.”

  Helena, ordförande i brf i Linköping
 • “Under vår period som start-up hade vi Juristavdelningen att sköta all vår juridik, så kunde vi fokusera på att bygga upp vårt företag.”

  Oscar, företagare i Sundsvall